Obchodní podmínky


1. Před objednáním si prosím pročtěte tyto obchodní podmínky.

2. Objednáním termínu svatební, ateliérové a exteriérové fotografie (foto-práce) se stává smluvní vztah platný a závazný přijetím rezervačního poplatku, v popřípadě objednání foto-knih, objednávky foto-práce (svatební foto, atelier, produktová a reportážní fotografie) v hotovosti nebo převodem na účet na základě vystavené faktury. Dle Vámi projeveného zájmu držíme tzv. před-rezervace maximálně 48h od první poptávky pro svatební den. Pokud se Váš zájem o rezervaci nepotvrdí vyplněním rezervace, je možné, že Váš svatební den bude dalším poptávajícím rezervován. O tom pochopitelně budete informováni, neznamená to však, že Vám bude rezervace upřena. Doporučujeme s rezervacemi proto neotálet.
V případě zrušení fotografování svatby, ateliéru, exteriéru bude s rezervačním poplatkem (závdavkem) naloženo dle §1808 a 1809 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V případě vyžádání smluvního vztahu písemnou formou, bude na základě ujednání vystavena smlouva písemnou formou, pokud nebude z Vaší strany výslovně smlouva vyžadována, bere se ústní ujednání, potvrzení rezervace emailem, složení rezervačního poplatku jako platná a neměnná forma smluvního vztahu. Závdavek - rezervační poplatek je nevratný. V případě závažného zrušení svatebního dne Vám rezervační poplatek (závdavek), nebude upřen a bude Vám nabídnut roční voucher v ceně uhrazeného rezervačního poplatku na jakoukoli dohodnutou formu upotřebení fotografickou činností. V případě zrušení rezervace jako celku v období: týden před svatbou, focením v atelieru, exterieru bude Vám naúčtován 100% doplatek za sjednaný fotící den s odečtením dopravného pokud Vám již bylo naúčtováno a odečtením ceny tisku počtu fotografií dle balíčku a ceny za tisk fotografií.

3. Doplatek (honorář za práci fotografa) je splatný ve svatební (fotící) den, nejpozději před odjezdem ze svatebního (fotícího) dne. V případě nutnosti a potřeb grafických nadstandardních úprav na přání objednatele, popřípadě vyššího počtu upravených fotografií a tisku bude po dohodě smluvně uhrazeno dodatečně při předání foto-práce osobně, dobírkou včetně vyúčtování cestovného, cestovních výdajů. V případě zrušení svatebního (fotícího) dne,včetně bodu 2., nebo den před svatebním dnem, popřípadě v den svatby a byla-li již uhrazena celá částka, doplatek za svatební den, bere se svatební den jako uskutečněný.

4. Výsledné upravené fotografie na datovém nosiči USB včetně tištěných fotografiích budou předány nejpozději do 4 týdnů v závislosti na počtu zakázek a vytíženosti fotografa v průběhu svatební sezóny. Zakázky se nikdy a nijak záměrně nepozdržují, neupřednostňují a jsou vyhotoveny a předávány tak jak byli fotografovány včetně ateliérových a exteriérových foto-prací.

5. Na přání je možno zaslat kompletní náhled neupravených fotografiích v malém rozlišení pro výběr fotografií k úpravě novomanželům a po obdržení teprve začíná běžet lhůta dodání viz bod 4. Jinak fotograf sám vybere a upraví dle děje svatební foto, dle nejlepšího vědomí a svědomí. V případě že bude ujednáno, a výběr fotografií k úpravě, výběr fotografií k tisku včetně počtu daných fotografií objednatelem, objednatel zakázky doručí tyto vybrané finální fotografie fotografovi již ve vybraných složkách s počtem fotografií k tisku.

6. Upravené datové fotografie, které byli předány jako hotová zakázka jsou u fotografa archivovány po dobu Vašeho potvrzení, že byli řádně a minimálně 2x archivovány, poté budou z archívu mirekbednarik.cz dle nařízení GDPR smazány. Neupravené fotografie, RAW se po předání zakázky smažou, tzn. že již dodatečně nebude možno upravit na přání jiné (z doposud neupravených fotografií) fotografie. Vždy je umožněno vyžádat si neupravené náhledové fotografie k vlastnímu výběru před zahájením úprav. Tuto možnost máte do tří dnů po ukončení fotografování.

7. Neupravené RAW fotografie z celého svatebního dne neposkytuji, neprodávám, nedaruji, nevěnuji.

8. Objednavatel svatebního fotografování rezervováním svatebního termínu - fotografování, objednáním ateliérové a jiné fotografie souhlasí s umístěním ukázek upravených fotografií na webových stránkách fotografa, pro reklamní účel a zviditelnění jeho práce za účelem propagace jeho práce do fotografova smluvně dohodnutých propagačních médií. Na výslovné přání lze toto právo fotografovi upřít, s tím, že toto výslovně a to písemnou formou do předání foto-práce fotografovi objednavatel sdělí.

9. Fotograf na svatební den, fotografování jakékoli zakázky VŽDY přijede a zakázku VŽDY zpracuje !!!!!

10. Co od nás dostanete? Vše viz ceník a obsahy balíčků který si předem nasmlouváte.

11. V případě že došlo ke slevě či zdražení balíčků, platí vždy cena a obsah balíčku, který byl v den objednání s Vámi dohodnut a nabídnut za uvedenou cenu. Po dohodě lze vždy balíček rozšířit a upravit na vyšší nikoli nižší počet hodin a obsah, dle obsahu i ve svatebním den. V případě že Vám byla v rámi dohody - akce - veletrhu nabídnuta sleva formou cestovného zdarma, ta se automaticky ruší základní slevou z ceny balíčku, a řídí se základní cenou 5kč na 1km tam i zpět.

12. Ceny v ceníku veškerých služeb jsou uváděny včetně DPH.

13. Reklamace - fotografie, úprava fotografií, jsou forma našeho umu a daného oboru v umění co fotíme, jak fotíme a cítíme jejich výsledné barvy je tím, co Vám nabízíme a dáváme v hotové dílo. V našem portfoliu vidíte naši práci, proto prosíme, nereklamujte to co reklamovat nejde, ale předem si řekněme, co požadujete a co si přejete, ....to Vám rádi splníme. Proto k reklamaci přijmeme například neshodný počet předem domluvených fotografíí. Dáváme vždy více. K reklamci nepříjmáme barevnost a tonalitu fotografií, kompozice. Reklamovat nelze to že prší, reklamovat nelze to že Vás špatně učesali, nebo Vám nevydržel makeup, jsem fotograf, fotím co vidím a snažím se Vám živě předat vše k dokonalé kopii z Vašeho, například svatebního dne. Proto pokud chcete jakýkoliv objekt odretušovat, předem mě informujte, tato služba může být zpoplatněna dle náročnosti v úpravách externím grafikem. Nejsem zodpovědný za dodatečný tisk fotografií, který si necháte udělat jinde než tam, kde tiskneme fotografie my.

14. Pokud jste dočetli až sem, pokud sdílíte naše OP, líbí se Vám naše práce, nic již nebrání tomu, vybrat si termín a udělat rezervaci.

Jsme tu pro Vás a budeme nesmírně rádi, za Vaši objednávku a důvěru v nás vloženou.
mirekbednarik.cz

Ing. Martina Mráziková - majitel firmy, Miroslav Bednařík - fotograf